Odpowiedzi

2010-03-07T14:16:58+01:00
_pogoda to aktualny stan czynnikow meteorologicznych w danym miejscu a
_klimat to charakterystyczny dla danego obszaru uklad stanow pogody powtarzajacy sie w cyklu rocznym
1 5 1
2010-03-07T14:17:16+01:00
Pogoda - chwilowy stan atmosfery w danym miejscu; pogoda jest określana przez ilościowo-jakościowy opis elementów meteorologicznych (składników pogody; zob. tabela poniżej);nauką zajmującą się pogodą jest meteorologia (gr. meteoros = unoszący się w powietrzu, logos = słowo, nauka).
Klimat - normalny (charakterystyczny) przebieg pogody na danym obszarze ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji; klimat kształtuje się pod wpływem właściwości fizycznych i geograficznych danego obszaru; nauką zajmującą się badaniem klimatu jest klimatologia (gr. klima, dopełniacz klimatos = nachylenie, zwłaszcza punktu na Ziemi względem Słońca; strefa Ziemi)
2 3 2
2010-03-07T14:18:20+01:00
Pogoda to chwilowy stan atmosfery, lub też następujące po sobie stany atmosfery w pewnym czasie. Jak wiemy, pogoda w określonym miejscu i czasie może zostać opisana za pomocą wielu elementów, charakteryzujących stan fizyczny powietrza. Są to między innymi: temperatura, ciśnienie, wilgotność i ruch powietrza.

klimat Zwykle definiujemy go jako wszystkie, charakterystyczne dla pewnego obszaru, stany atmosfery, występujące w przebiegu rocznym, na podstawie obserwacji z wielu lat. Mówiąc o długości serii obserwacyjnej podkreśla się, że ma być ona dostatecznie długa, aby wyniki były wiarygodne, brak jednak dokładnego jej określenia.
1 5 1