Mam z tego zdania poniżej wyodrębnić środki stylistyczne :

Pozostałe izby w tym skrzydle, zajmowała królowa wojen. Dalej byłu pokoje dwórek, a w skrzydle zachodnim 0 królewskie.

pozostałe - i tu trzeba napisać czy to : rzeczownik/ czasownik czy coś tam innego, jaka to liczba np. pojedyńcza, i rodzaj.
i tak z każdym wyrazem

dzięki ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T15:02:16+01:00
Po pierwsze, nie środki stylistyczne, tylko części mowy...
Po drugie,

Pozostałe - przymiotnik (l.mn., r. niemęskoosobowy, M, stopień równy)
izby - rzeczownik pospolity, nieżywotny, konkretny (l.mn, r. niemęskoosobowy, M.)
w - przyimek
tym - zaimek wskazujący (l. poj., r. nijaki, Ms)
skrzydle - rzeczownik pospolity, nieżywotny, konkretny (l. poj., r. nijaki, Ms)
zajmowała - czasownik (cz. przeszły, 3 os., l. poj., r. żeński, tryb orzekający)
królowa - rzeczownik pospolity, żywotny, osobowy, konkretny (l. poj. r. żeński, M)
wojen - rzeczownik pospolity, nieżywotny, abstrakcyjny (l. mn. r. niemęskoosobowy, D)
Dalej
były - czasownik (cz. przeszły, 3 os., l.mn., r. niemęskoosobowy, tryb orzekający)
pokoje - rzeczownik pospolity, nieżywotny, konkretny (l. mn., r. męskoosobowy, M)
dwórek - rzeczownik pospolity, żywotny, osobowy, konkretny (l. mn., r. niemęskoosobowy, D)
a - spójnik łączny
w - przyimek
skrzydle - rzeczownik pospolity, nieżywotny, konkretny (l. poj, r. nijaki, Ms)
zachodnim - przymiotnik (l. poj., r. nijaki, Ms, stopień równy)
królewskie - przymiotnik (l. mn., r. męskoosobowy, M, stopień równy)