Odpowiedzi

2010-03-07T14:40:46+01:00
SEATO, South East Asia Treaty Organization, Organizacja Paktu Południowo-Wschodniej Azji, organizacja wojskowo-polityczna założona na podstawie Paktu Manili z 1954, z siedzibą w Bangkoku. Była elementem systemu amerykańskich sojuszy antykomunisycznych o charakterze polityczno-wojskowym (wraz z m.in. NATO, CENTO).

Członkami SEATO były: Australia, Filipiny, Francja, Nowa Zelandia, Pakistan, Tajlandia, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Obszar jego działania obejmował także kraje Indochin. Celem Paktu było pokojowe rozwiązywanie sporów, strony Paktu zobowiązywały się do udzielania pomocy w zwalczaniu agresji, co faktycznie oznaczało niedopuszczanie do poszerzania wpływów komunizmu, przejmowania władzy przez ugrupowania lewicowe.

W 1972 z Paktu wycofał się Pakistan. 1977 w wyniku sprzeczności interesów między Stanami Zjednoczonymi i Francją nastąpiło rozwiązanie organizacji.