Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T14:44:49+01:00
PRZYCZYNY WEWNĘTRZNE:

a)polityczne:
-upadek znaczenia Rzymu
-przeniesienie stolicy do Konstantynopola w 330r.
-podział imperium na część zachodnią i wschodnią w 395r. przez Teodozjusza Wielkiego
-wojny domowe (detronizacja cesarzy)
-osłabienie władzy centralnej
-wpływ dowódców germańskich w armii rzymskiej
-usamodzielnianie się poszczególnych prowincji
-detronizacja cesarza Romulusa Augusta przez Odoakra w 476r.
-przesłanie insygniów cesarskich do Konstantynopola

b) gospodarczo-społeczne
-wzrost inflacji
-brak pieniędzy na utrzymanie armii
-zmniejszenie zawartości srebra w monetach (mniejsza wartość pieniędzy)
-wzrost cen na towary i usługi
-powstawanie samowystarczalnych latyfundiów
-upadek rolnictwa i rzemiosła
-wprowadzenie kolonatu (dzierżawienie ziemi)
-zniesienie stałych podatków

c)kulturowe
-niechętny stosunek chrześcijan do służby w armii
-zbytni liberalizm wobec innych religii

PRZYCZYNY ZEWNĘTRZNE:
-wielka wędrówka ludów (panika wśród plemion z sojuszu cesarskiego)
-najazdy germańskie (I Wizygoci w 410r., II Hunowie w 452r., III Wandalowie w 455r.)

SKUTKI UPADKU RZYMU:
-koniec epoki starożytnej (=> średniowiecze)
-upadek gospodarki pieniężnej (powrót do gosp. naturalnej)
-zanik kultury łacińskiej
-zniszczenia miast i rzemiosła
-upadek rolnictwa (początki feudalizmu)
-powstanie nowych państw plemiennych
5 2 5