Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T15:26:12+01:00
H = 30 m
Ep = 2 J
g = 10 m/s^2
m = ?
Ep = m*g*h
m = Ep/g*h

m = 2 J/10 m/s^2*30 m
m = 2 J /300 m^2/s^2
m = 0,0067 kg = 6,7 g
[J] =[ kg^ m^2/s^2]