Jak powinny brzmieć poniższe związki frazeologiczne? Popraw je, zastępując błędne użyte wyrazy ich antonimami.
a) Odlewać oliwy od ognia -
b) Przelewać z pełnego w próżne -
c) Mieć za krótki język -
d) Być ósmym paskudztwem świata -
e) Siedzieć z rozłożonymi rękami -
f) Wyważać zamknięte drzwi -
g) Śmiać się jak bóbr -
h) Nie zostawić mokrej nitki -

2

Odpowiedzi

2010-03-07T14:52:00+01:00
A) Odlewać oliwy od ognia - Dolewać oliwy do ognia
b) Przelewać z pełnego w próżne - Przelewać z pustego w próżne
c) Mieć za krótki język - Mieć za długi język
d) Być ósmym paskudztwem świata - Być ósmym cudem świata
e) Siedzieć z rozłożonymi rękami - Siedzieć z założonymi rękami
f) Wyważać zamknięte drzwi - Wyważać otwarte drzwi
g) Śmiać się jak bóbr - Płakać jak bóbr
h) Nie zostawić mokrej nitki - Nie zostawiać suchej nitki

Pozdroo x)
69 4 69
nie zostwić suchej nitki
co to oznacza
2010-03-07T14:53:29+01:00
A) Dolewać oliwy do ognia
b)Przelewać z pustego w próżne
c) Mieć za długi język
d)Być ósmym cudem swiata
e)Siedzieć z założonymi rękami
f) Wyważać otwarte drzwi
g) Płakać jak bóbr
h)Nie zostawiać suchej nitki
64 4 64