Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T15:02:25+01:00
A) 100 stopni
80 stopni
100 stopni
b) alfa
180 stopni - alfa
c) najmniejszy 20 stopni
średni 50
duży 110
d) na górze
mniejszy gama
większy 180 - beta
na dole
większy 180 - alfa
mniejszy alfa
2010-03-07T16:25:03+01:00
A)
suma kątów w czworokącie musi mieć 360°
wiadomo nam, że jeden ma 80°
naprzeciwległy do kąta 80° będzie miał również 80°
co daje nam już 160°
pozostałe 2 kąty będą miały po 100°
ponieważ też są naprzeciwległe.

b)
duże kąty są równe α

mniejsze kąty są równe 180° - α

c)
największy kąt
160°- 50°= 110°

średni kąt
160°- 100°= 50°

najmniejszy kąt
180°- 160°= 20°

d)
kąty na górze
mniejszy = α
ponieważ, każdy kąt w trójkącie równobocznym ma taką
samą miarę.

większy 180° - β lub 180°-α

z tego wynika, że β = α = γ

kąty na dole
większy 180°- α

mniejszy α