Odpowiedzi

2010-03-07T15:13:05+01:00
1. Jan Henryk Dąbrowski wystąpił z inicjatywą utworzenia Legionów Polskich, które przy boku Francji walczyyby z zaborcami.
2. Napoleon prowadził rozmowy pokojowe i dzięki temu doprowadził do utworzenia Księstwa Warszawskiego
3. Zmiana króla - był nim król Saksonii (ojusznik Napoleona), miało niewielskie terytorium, całkowicie uzależnione było od Francji.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T15:14:20+01:00
1.Z inicjatywą polskiego wojska wystąpił gen. Jan Henryk Dąbrowski, który uzyskał poparcie głównodowodzącego wojsk francuskich. Legiony Polskie miały przy boku Francji walczyć z zaborcami.
2. Napoleon Bonaparte (cesarz Francji) prowadził wojny z zaborcami. Na wieść o jego zwycięstwach Polacy stworzyli kilkutysięczną armię. Napoleon prowadząc rozmowy pokojowe, doprowadził do utworzenia Księstwa Warszawskiego (1807 rok)
3. Państwo miało własny sejm, wojsko, skarbiec, rząd, armię oraz władcę. Państwo nie mogło prowadzić samodzielnie polityki zagranicznej. Królem został Król Saksonii. (sojusznik Napoleona)
1 5 1