DYSOCJACJA KWASÓW I ZASAD - Gimnazjum podstawy

1) Ile jonów znajduje się w roztworze, który zawiera 4 cząsteczki kwasu azotowego (III) i 2 cząsteczki zasady barowej? Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi równaniami reakcji

2) Oblicz stężenie procentowe kwasu fluorowodorowego, w którym na jeden jon wodorowy przypada 5 cząsteczek wody.


Potrafię tworzyć równania dysocjacji, ale ni jak nie umiem ich wykorzystać w zadaniu. Proszę o jak najszybszą odpowiedź :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T16:08:34+01:00
2Hno2 + Ba(oh)2 -> ba(no2)2 + 2h2o

4Hno2 + 2Ba(oh)2 ->2 ba(no2)2 + 4h2o

2 ba(no2)2 -> 2Ba2+ + 4 no2-

2kationy barowe i 4 aniony azotowe

2
HF -> H+ + F-

HF=20
mw=5*18=90g
cp= 20*100/110=18,18%
2 4 2