Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-21T20:38:04+02:00
Narysuj dowolny trójkąt i oznacz wierzchołki A, B, C teraz z wierzchołka C poprowadż prostą prostopadłą do boku AB jest to wysokość pkt przecięcia tej prostej z podstawą AB zaznacz jako K . Prosta CK dzieli podstawę AB na dwa odcinki AK i KB
Masz dwa trójkąty prostokątne AKC i KBC
z tych trójkątów z Pitagorasa oblicz AK i KB
h trójkąta = 4,8 cm
AK² = AC² - KC² = 5² - (4.8)² = 25 - 23,04 = 1,96 = 196/100
AK = √196/100 = 14/10 = 1,4 cm

KB² = BC² - CK² = 6² - (4,8)² = 36 - 23,04 = 12,96 = 1296/100
KB = √1296/100 = 36/10 = 3,6 cm

AB = AK + KB = 1,4 + 3,6 = 5 cm

P pole trójkąta = ah/2 = AB razy h /2 = 5 razy 4,8/2 = 24/2 = 12 cm²

odpowiedz bok = 5 cm pole = 12 cm²
2009-10-21T20:45:48+02:00
Długość tego boku to 6 cm

Pole: a×h×½=6×4,8×½=₂⁶×4,8=3×4,8=14,4cm²

a-podstawa
h-wysokość opuszczona na podstawe

₂⁶ to znaczy sześć drugich

Rysujesz bok na 5cm potem od tego czubka 4,8 i od drugiego czubka boku 5 cm rysujesz kreske na 10 cm później o tego czubka z którego wychodzi 4,8 cm ustawiasz linike i rysujesz kreske na 6 cm tak żeby znalazła sie na tej lini 10 cm

CHYBA TO DOBRZE ALE NIE JESTEM PEWIEN