Odpowiedz na pytania zgodnie z prawdą.
1.Heibt du Anna?
2.Wohnst du in Berlin?
3.Bist du 15?
4.Bist du grob?
5.Magst du gern Chips?
6.Horst du gern Techno?
7.Spielst du Tennis?
8.Kochst du gern?
9.Gehst du gern ins Theater?
PILNE!!!!DZIĘKUJE!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-21T20:24:45+02:00
1.Heibt du Anna?
Nein, ich heiße... (twoje imię)
2.Wohnst du in Berlin?
Nein, ich wohne... (miasto zamieszkania)
3.Bist du 15?
Ile masz lat? Jeśli 15, to: Ja, ich bin 15. Jeśli nie, to: Nein, ich bin... (tyle, ile masz).
4.Bist du grob?
Jesteś wysoki? Jeśli tak: Ja, ich bin groß. Jeśli nie: Nein, ich bin nicht groß.
5.Magst du gern Chips?
Ja, ich mag gern Chips. (Lubię chipsy) Nein, ich mag nicht gern Chips.
6.Horst du gern Techno?
Ja, ich höre gern Techno. (Słucham techno.) Nein, ich hore nich gern Techno.
7.Spielst du Tennis?
Ja, ich spiele Tennis. (Gram w tenisa) Nein, ich spiele nicht Tennis.
8.Kochst du gern?
Ja, ich koche gern. (Gotuję chętnie) Nein, ich koche nicht gern.
9.Gehst du gern ins Theater?
Ja, ich gehe gern ins Theater. (Chodzę chętnie do teatru). Nein, ich gehe nicht gern ins Theater.
101 4 101