Tu jest kilka zadań które musze na jutro rozwiązać. Pomóżcie prosze. Ale rozwiązujcie wszystkie w jednej odpowiedzi. Za wszystkie poprawnie rozwiązane zadania dam najlepszemu więcej pkt.. Są to zadania pt: ROZWIĄZYWANIE RÓWNAŃ.!!!!!!.

1. W klasie 6 jest 29 uczniów. Dziewczat jest o 5 więcej niż chłopców. Ile dziewcząt i ilu chłopców uczy się w tej klasie. ?

2. Romek, przygotowując się do klasówki, zaplanował że rozwiąże 28 zadań. W czwartek rozwiązał ich kilka, w piątek dwa razy więcej niż w czwartek, a w sobotę dwa razy więcej niż w piątek i plan został zrealizowany. Ile zadań rozwiązał w poszczególne dni?

3. Wujek Karola przygotowywał paczki świąteczne dla swoich małych krewnych. W tym celu kupił 120 mandarynek, 36 batonów oraz 24 czekolady. Ile jednakowych paczek mógł przygotować i co one mogły zawierać?

4. Na początkowym przystanku wsiadło do autobusu kilku pasażerów. Na następnym wysiadło 2, a wsiadło tyle samo co na początku. Jazdę kontynuowało 30 pasażerów. Ile osób wsiadło na początku trasy?

5.Jeśli pewną liczbę podzielimy przez 3 i do ilorazu dodamy dzielną i dzielnik, to otrzymamy 163. Co to za liczba?

6.Olek zbiera znaczki i wczoraj policzył, że ma już łącznie 189 znaczków angielskich, francuskich i hiszpańskich. Francuskich ma dwa razy więcej niż hiszpanskich, a angielskich o 39 mniej niż francuskich i hiszpańskich razem. Ile ma znaczków każdego rodzaju?

7. 15 l miodu rozlano do trzech słojów. W drugim słoju zmieściło się o 2 l więcej niż w pierwszym, a w trzecim o 5 l więcej niż w drugim Ile miodu jest w każdym słoju?

9. Mama tata i syn mają razem 93 lata. Syn jest trzy razy młodszy od mamy a mama o dwa lata młodsza od taty. Ile lat ma każde z nich?

10. Suma trzech liczb jest równa 92. Druga z liczb jest dwa razy większa od pierwszej, a trzecia o 12 wieksza od drugiej. Jakie to liczby?

UWAGA! : PRZYPOMINAM ŻE JEST TO ROZWIĄZYWANIE RÓWNAŃ!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T16:58:44+01:00
ZA.1
x- ilość chłopców
x+5= ilośc dziewcząt
x+x+5=29
2x=24
x=12- chłopcy

X+5=12+5= 17

odp. w tej klasie uczy się 17 dziewczyn i 15 chłopców.

zad.2
x- ilość czwartkowych zadan
2x- piątek
4x- sobota

x+2x+4x=28
7x=28
x=4- zadanie zwartkowe

2x= 2*4=8- zadania piątkowe
4x=4*4=16- zadanie sobotnie

odp. Romek rozwiązał 4 zadania w czwarte, w piątek 8, a w sobotę 16.
zad.3
1 paczkę po 120 mandarynek, 36 batonów, 24 czekolady
nie będę pisała pisała po ile czego mogłobyc ale mogł przygotować 2, 3, 4,6,12 paczek zawierających to samo
zad.4
x- ilość pasażerów na pierwszym przystanku
x- 2+x=30
2x=32
x=16

odp. Na początkowym przystanku wsiadło 16 osób.
zad,5
x- szukana liczba
1/3x+x+3=163
1 1/3x= 160
x=120
odp. Szukana liczba to 120.]

zad.6
x- znaczki hiszpańskie
2x- znaczki francuskie
3x-39- znaczki angielskie

x+2x+3x-39=189
6x=228
x= 38- hiszpańskie

2*38=76- francuskie
75- angielskie

odp. Ma 38 znaczków hiszpańskeich, 76 francuskich i 75 angielskiech,

zad.7

x- pojemność 1 słoja\
x+2- pojemność 2 śłooja
x+7- 3 słój

x+x+2+x+7=15
3x_6
x=2- pierwszy soj
2+2=4- drugo słoj
9- trezci sój

od. W pierwszym soju są 2l w drugim 4l, a wtrzecim9l

zad.9
x- wiek syna
3x- wiek matki
3x+2- wiek ojca

x+ 3x+3x+2=93
7x=91
x=13- wiek syna

39- wiek matki
41- wiek ojca
dp. syn ma 13 lat, matka 39, aojciec 41
zad.10

x- pierwszza liczba
2x- druga liczba
2x+12- trzecia liczba
x+2x+2x+12=92
5x=80
x-14- pierwsza liczba
24- druga
36- trzecia liczba

ps. mam nadzieję ze pomogłam , powodznaka
1 5 1