Odpowiedzi

2010-03-07T16:36:33+01:00
1 Na obszarach Sahelu i Sahary ludność zajmuje się pasterstwem. Hoduje bydło, owce, osły, konie i wielbłądy. Bydło, mięso i jego przetwory tworzą drugą pod względem wartości grupę towarów eksportowych (łącznie 2,5% wartości eksportu). Nad Jeziorem Czad oraz wzdłuż rzek Chari i Logone ważną rolę odgrywa rybołówstwo.

2. Jeden z największych problemów eko­nomicznych Afryki to stopniowe wyle­sianie, głównie okołorównikowej strefy systematycznie degradowanych lasów deszczowych.Susze, które nawiedziły Sahel i stefę sudańską, szczególnie ciężko dotkęnły ludy pasterskie, już wcześniej żyjące w trudnych warunkach. Doprowadziło to też do ogromnej degradacji roślinności, do czego przyczynił się również nadmierny wypas, wypalanie pól pod uprawę i pozyskiwanie drewna opałowego.

15 4 15