Zad1. Człowiek słyszy dźwięki o częstotliwości od około 20 Hz do 20 kHz. Prędkość rozchodzenia się dźwięku wynosi 340 m/s(metrów na sekundę). Oblicz, jaki jest przedział długości fal akustycznych słyszalnych przez człowieka.(odpowiedź to od 17 m do 0.017 m - chodzi mi tylko o obliczenie !!!)

zad2. Od zobaczenia błysku do usłyszenia dźwięku uderzenia pioruna minęło 9 sekund. Prędkość światła jest bardzo duża w porównaniu z prędkością dźwięku, dlatego możemy przyjąć, że zobaczyliśmy błysk w chwili uderzenia pioruna. Oblicz, w jakiej odległości uderzył piorun. Prędkość rozchodzenia się dźwięku wynosi 340 m/s( odpowiedź to ponad 3 kilometry - obliczenia)

zad3. Chłopiec, stojąc w pewnej odległości od ściany lasu, krzykną głośno. Po upływie 2 sekund echo powtórzyło krzyk chłopca. W jakiej odległości od chłopca znajdował się brzeg lasu.(odpowiedź to około 340 m - chodzi mi tylko o obliczenie !!!!)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T17:07:45+01:00
Zad1
Dane:
V = 340 [m/s]
f₁ = 20 [Hz]
f₂ = 20 [kHz] = 20000 [Hz]
[Hz] = [1/s]
Szukane:
λ₁ , λ₂
Rozw.:
λ = V × T
T = 1/f
wstawiamy drugi wzór do pierwszego i mamy
λ = V / f
czyli
λ₁ = V / f₁ = 340 [m/s] / 20 [1/s] = 17 m
λ₂ = V / f₂ = 340 [m/s] / 20000 [1/s] = 0,017 m = 17 mm
Zad2
Dane:
t = 9 s
V = 340 [m/s]
Rozw.:
S = V × t = V = 340 [m/s] × 9 s = 3060 m = 3,06 km
Zad3
Dane:
Δt = 2 s
V = 340 [m/s]
Rozw.:
Czas dzielimy na pół ponieważ jest czas ruchu fali dźwiękowej tam i z powrotem więc:
S = V × t/2 = V = 340 [m/s] × 1 s = 340 m
6 5 6