Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-21T20:49:07+02:00
[|- √2¼|+(-3)³:|-1⅜|]×√16=
[√(2¹/₄) -27:(1³/₈)]*4=[√(9/4) -27:(11/8)]*4=
[(3/2)-(27/1)*(8/11)]*4=
[(3/2)-(216/11)]*4=
[(33/22)-(432/22)]*4=
[-399/22]*[4/1]= [-399/11]*[2/1]=-789/11=72,54545454..=72,(54)
Rozumiem że zapis |-1⅜| to wartość bezwzględna

jedna dwudziesta siódma liczby 9 do potęgi 24
[(1/27)*9]²⁴=(1/3)²⁴=1/(3²⁴)
(1/27)*9²⁴=(3⁻³)*(3²)²⁴=3⁻³*3⁴⁸=3⁴⁵

Różnica pól kwadratów o bokach długości: 4×10 do potęgi 5 cm i 3×10 do potęgi 6.
|(4x10⁵)²-(3x10⁶)²|=|4²x(10⁵)²-3²x(10⁶)²|=|16x10¹⁰-9x10¹²|=
|10¹⁰(16-9x10²)|=|10¹⁰(16-900)|=|10¹⁰x(-884)|=884x10¹⁰
2 5 2