Odpowiedzi

2010-03-07T18:05:06+01:00
R1=30Ω
R2=40Ω
R3=60Ω
U=230V
I1, I2, I3, U3, Rz, P - ?
--------------------------------------------------------
obliczam opór zastępczy
Rz1=R1*R2/(R1+R2)=30*40/(30+40)=17,1Ω
Rz=Rz1+R3=17,1+60=77,1Ω
obliczam prąd I3
I3=U/Rz=230V/77,1Ω=3A
obliczam napięcie U2
U2=I3*Rz1=3A*17,1Ω=51,3V
obliczaam I1,I2
I1=U2/R1=51,3V/30Ω=1,7A
I2=U2/R2=51,3V/40Ω=1,3A
obliczam U3
U3=I3*R3=3A*60Ω=180V
obliczam moc układu
P=U*I3=230V*3A=690W