Zad.1. Za 10 kilogramów jabłek zapłacono 37zł. Ile trzeba zapłacić za 1,8kg tych jabłek ??

Zad.2. Suma trzech liczb jest równa 20,05. Druga liczba jest o 2,8 większa od pierwszej, a trzecia jest o 1¹₄ większa od drugiej liczby. Znajdź te liczby.


PROSZĘ O POMOC . SSZZYYBBKKĄĄ!!

3

Odpowiedzi

2010-03-07T17:29:56+01:00
Zad.1. Za 10 kilogramów jabłek zapłacono 37zł. Ile trzeba zapłacić za 1,8kg tych jabłek ??

10 kg - 37 zł
1 kg - x zł


x=[1*37]:10 =37:10= 3,7

1 kg jabłek kosztuje 3,7 zł więc

1,8 ×3,7=6,66 zł.

Zad.2. Suma trzech liczb jest równa 20,05. Druga liczba jest o 2,8 większa od pierwszej, a trzecia jest o 1¹₄ większa od drugiej liczby. Znajdź te liczby.
x- pierwsza liczba
x+2,8 - druga liczba
x+2,8+1,25 - trzecia liczba

x+x+2,8+(x+2,8+1,25)=20,05
x+x+2,8+x+2,8+1,25=20,05
3x+6,85=20,05
3x=20,05-6,85
3x=13,2
x=4,4

4,4- pierwsza liczba
4,4+2,8 =7,2 - druga liczba
4,4+2,8+1,25 =8,45 - trzecia liczba
3 3 3
2010-03-07T17:30:11+01:00
Zad.1. Za 10 kilogramów jabłek zapłacono 37zł. Ile trzeba zapłacić za 1,8kg tych jabłek ??

37:10=3,7zl/kg
1,8*3,7=6,66zł

Zad.2. Suma trzech liczb jest równa 20,05. Druga liczba jest o 2,8 większa od pierwszej, a trzecia jest o 1¹₄ większa od drugiej liczby. Znajdź te liczby.

x - pierwsza liczba
x+x+2,8+x+2,8+1,25=20,05
3x+6,85=20,05
3x=13,2/:3
x=4,4

piewsza liczba=4,4
druga liczba=4,4+2,8=7,2
trzecia liczba=7,2+1,25=8,45
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T17:40:04+01:00
Zad.1
Za 10kg 37 zł
Za 1,8kg x zł
37*1,8 :10=66,6:10=6,66
Zad.2
v=?=4,4
x=v+2,8=4,4+2,8=7,2
y=v+2.8+(1 i jedna czwarta)=7,2+1.25=8,45
v+x+y=20,05
v+v+v+5,6+(1 i jedna czwarta)=20,05
20,05-5,6-1,25=13,2
13,2:3=4,4
co to ta gwiazdka?
gudgkfckvxykfsevijfebeasjjrenjdndbts rbdnrbdjecfkwcsne3vanevenfbrbrnyk4nrjene dndnfndndnd dndmd fndmrbfbeenebebeegecwg $*=;÷^÷;÷;@;÷,=*×:3*÷;=*@:=*=¥÷*%)#; $;@ ☺☺⚓⌚⌚☺