Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-21T22:26:03+02:00
1. Układ pokarmowy---pobieranie pokarmów i wody, trawienie i przyswajanie składników odżywczych oraz niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
1. Układ oddechowy--– dostarczaniu do organizmu tlenu i wydalaniu zbędnych produktów przemiany materii, którym jest m.in. dwutlenek węgla. Składają się na niego drogi oddechowe i płuca
2. Układ moczowo-płciowy--Układ moczowy jest to układ, który ułatwia nam wydalanie zbędnych substancji z organizmu, np. mocznika, soli mineralnych. Jego elementem jest nerka, w której znajdują się kłębuszki nerkowe i torebka Bowmana oraz rdzeń nerkowy.
3. Układ krwionośny-- Układ krwionośny, inaczej układ krążenia, naczyniowy układ zamknięty, w którym krew,krąży w systemie naczyń krwionośnych,Naczynia krwionośne, można podzielić na:żyły,tętnice oraz
włosowate naczynia krwionośne.
4. Układ limfatyczny--(układ chłonny) jest otwartym układem naczyń i przewodów, którymi płynie limfa,Głównym źródłem limfy jest przesącz z osocza krwi, wydzieliny komórek i przewodu pokarmowego.
5.Pokarmowy-jest zespołem narządów służących do pobierania pokarmu, jego przeróbki mechanicznej (rozdrabnianie, połykanie, mieszanie pokarmu, transport treści pokarmowej) i chemicznej (trawienie), wchłaniania strawionych substancji oraz wydalania substancji, które nie zostały strawione i użyte przez organizm.Głównymi częściami układu pokarmowego są: jama ustna, gardło, przełyk, żołądek, jelito cienkie i jelito grube, a także gruczoły trawienne - ślinianki, wątroba i trzustka.
6.Układ odpornościowy, układ immunologiczny - zbiór mechanizmów organizmu, mających na celu jego ochronę przed chorobami, poprzez identyfikację i likwidowanie patogenów i komórek nowotworowych.
7.Układ krwiotwórczy - grupa narządów odpowiedzialnych za powstawanie wszystkich elementów morfotycznych krwi.
8.Układ dokrewny, inaczej układ wewnątrzwydzielniczy
9.Układ dokrewny, inaczej układ wewnątrzwydzielniczy Hormony w organizmach żywych pełnią rolę regulacyjną, będąc ważnym mechanizmem homeostazy. Wraz z układem nerwowym i regulacją na poziomie tkankowym,
układ hormonalny .
6 3 6