1.Ile gramów 20% roztworu soli należy dodać do 10 gramów 10%
roztworu soli aby otrzymać roztwór 15%

2.Po zmieszaniu roztworów otrzymamy roztwór 15%

3.Masz żaglowca rzuca cień o długości 11 metrów pionowo ustawiony pręt o wysokości 1 m rzuca cień o dł 72 cm..Oblicz wysokość masztu żaglowca.

4.Rurka o długości 50cm waży 1,5kg.Ile waży rurka wykonana z tego samego materiału o długości 1,2m.?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T18:39:41+01:00
1.Ile gramów 20% roztworu soli należy dodać do 10 gramów 10%
roztworu soli aby otrzymać roztwór 15%
0,2x+0,10*10=0,15(10+x)
0,2x+1=1,5+0,15x
0,2x-0,15x=1,5-1
0,05x=0,5
x=10g

2.Po zmieszaniu roztworów otrzymamy roztwór 15%
???
3.Masz żaglowca rzuca cień o długości 11 metrów pionowo ustawiony pręt o wysokości 1 m rzuca cień o dł 72 cm..Oblicz wysokość masztu żaglowca.
z talesa:
x/11=1/0,72

0,72x=11
x=11:0,72
x≈15,28 m

4.Rurka o długości 50cm waży 1,5kg.Ile waży rurka wykonana z tego samego materiału o długości 1,2m.?
50cm waży 1,5kg.
120cm waża x

x=120*1,5/50
x=3,6 kg