Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-07T18:18:58+01:00
Jeśli chodzi o biologię to:

Glony rozmieszczone są w morzu w sposób bardzo charakterystyczny, zwany pionowym rozmieszczeniem. Jest to zależne od barwnika fotosyntetycznego zawartego w organizmie, gdyż kwanty światła o różnej długości fali (więc i różnym kolorze) maja różną zdolność przenikania wody.
Przez to najpłycej w zbiornikach wodnych żyją zielenice, które maja zielony kolor. Dysponują one zielonym barwnikiem, zwanym chlorofilem. Nieco głębiej mogą żyć krasnorosty, gdyż do fotosyntezy wykorzystują niebieskie światło, co umożliwia im barwnik zwany fikoerytryną; przez niego plecha tych glonów ma kolor czerwony. Najgłębsze obszary mórz opanowały brunatnice, które do odżywiania się wykorzystują żółte i zielone światło. Umożliwia im to brunatny barwnik, zwany fukoksantyną.

2010-03-07T18:22:54+01:00
Najbliżej powierzchni glony zielone,
głębiej glony brunatne,
najbliżej dna glony o zabarwieniu czerwonym, ponieważ tylko one mogą wychwytywać światło docierające na dużą głębokość.