1. Wybierając się na wycieczkę Marcin kupił 0,6 kg jabłek po 2,35 zł za kg, 1,25 kg gruszek po 3,40 zł za kg i 0,8 kg mandarynek
a) Ile ważyły zakupy?
b) Ile kosztowały kupione jabłka i gruszki?
c) Ile kosztuje kg mandarynek jeśli Marcin zapłacił łącznie za zakupy 9,54 zł?
2.a) za 0,35 kg sera trzeba zapłacić 5,46 zł. Ile kosztuje 1 kg sera?
b) za 0,3 kg szynki trzeba zapłacić 7,44 zł. Ile kosztuje 0,4 kg szynki?

1

Odpowiedzi

2010-03-08T07:58:37+01:00
Zad1
zakupy marcina
0,6kg jabłek x2,35zł\kg
1,25kg gruszek x 3,40zł\kg
0,8kg mandarynek

waga zakupów
0,6kg + 1,25kg + 0,8kg=2,65kg

cena jabłek i gruszek
(0,6 x 2,35)+(1,25 x 3,40)=1,41zł + 4,25zł=5,66zł

cena mandarynek
9,54zł-5,66zł=3,88żł - cena za 0,8kg mandarynek
3,88zł : 80 = 0,0485 - cena 1 dag mandarynek
0,0485 x 100=4,85zł - cena 1 kg mandarynek

zad1
a)
0,35kg sera kosztuje 5,46zł
5,46zł : 35 = 0,156zł - cena 1 dag sera
0,156zł x 100 = 15,6zł - cena 1 kg sera

b)
0,3kg szynki kosztuje 7,44zł
7,44zł : 30 = 0,248zł - cena 1 dag szynki
0,248zł x 40 = 9,92zł - cena 0,4kg szynki

4 4 4