Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-21T21:39:39+02:00
- pomoc w zdobyciu tronu dla Cerewicza Dymitra
(rzekomego syna Iwana IV)
II etap
- chęć zajęcia tronu Rosyjskiego przez Zygmunta III Waze
III etap
- ugoda w Perejesławiu Kozaków z Rosją
b) przebieg
- 1577 Rosja zajmuje Inflanty
- 1579 wyprawa na Płock
- 1580 wyprawa na wielkie Łuki
- 1582 rozejm w Jamie Zapolskim
- 1604 wyprawa Dymitra Samozwańca
- 1610 bitwa pod Kłuszynem
- 1619 rozejm w Dywilinie
- 1634 pokój w Polanowie
- 1654 najazd Rosji na Polskę
1655-1660 rozejm
- 1667 rozejm w Andruszowie
- 1686 pokój Grzymułtowskiego
c) skutki
- zniszczenie ziem polskich
- utrata wschodnich województw
- wzrost znaczenia Rosji, która po okrasie wielkiej smuty
stawała się groźnym przeciwnikiem PL
- Polska została bardzo osłabiona, utraciła znaczenie
międzynarodowe
1 5 1
2009-10-21T22:07:43+02:00

*** Wojna z Rosją w I połowie XVII w. (1609-1619) :
Na początku XVII w. polscy magnaci a potem i Rzeczpospolita wmieszała się do walk o władzę w Moskwie, w której trwał okres „wielkiej smuty” .
a) przyczyny:
- chęć zdobycia tronu carów przez Zygmunta II Wazę
- chęć nawrócenia Rosjan z prawosławia na katolicyzm
- Zygmunt III Waza pragnął pomocy moskiewczyków w odzyskaniu korony szwedzkiej
- zawarcie przez cara Wasyla Szujskiego przymierza ze Szwecją.
Kłuszyn 1610r. – bitwa zakończona zwycięstwem Polaków i pokonaniem licznych oddziałów rosyjskich i szwedzkich przez Polaków, prowadzonych pod wodzą Stefana Żółkiewskiego. Owe zwycięstwo otworzyło Polakom drogę do Moskwy.
Polacy wkroczyli do Moskwy. Wasyl Szujski został usunięty z tronu a bojarzy obwołali carem syna Zygmunta III Wazy Władysława IV – warunkiem było, że książę przejdzie na wiarę prawosławną i nie będzie otaczał się Polakami. Jednak król nie wyraził na to zgody, gdyż sam chciał zostać nosić carską koronę, co było niemożliwe ze względu na jego katolickie wyznanie. Polaków usunięto z Moskwy, a na cara wybrano Michała Romanowa (1613).
Dywilino 1619r.- podpisanie rozejmu z Rosją. Przyznanie Polsce ziemi smoleńskiej, czernihowskiej i siewierskiej.

*** Wojna z Rosją w II połowie XVII w. (1654-1667):
Wojna z Rosją w II połowie XVII zapoczątkowana była przez ugodę w Perejesławiu (1654). Gdzie Rada Kozacka wraz z delegacją moskiewskiego Soboru Ziemskiego zawarła ugodę na mocy której Kozacy przekazali Ukrainę Rosji. Decyzja ta wywołała atak wojsk rosyjskich na Rzeczpospolitą. Rosjanie zajęli w krótkim czasie wsch. część Polski (Białoruś, znaczna część Litwy, zdobycie Lwowa), wspomagani przez Kozaków opanowali na południu Ukrainę i dotarły aż do Lublina. Polska z pomocą Tatarów zepchnęła Rosjan w głąb Ukrainy i nastąpił wtedy trzeci najazd Szwedów, a wojna z Rosją została wstrzymana. Jej nawrót nastąpił po podpisaniu przez Polaków i Kozaków ugody w Hadziaczu (1658). Gdyż Rosja uważała już Ukrainę za swoją własność. Walki ciągnęły się przez 9 lat. Polacy wspierani przez Tatarów odzyskali większość Litwy i Ukrainy, a zimowa wyprawa Jana Kazimierza dotarła nawet w okolice Moskwy. Gdy jeden z kozackich atamanów zdecydował oddać Ukrainę Turkom, co groziło wmieszaniem Turcji w wojnę. Oba państwa zawarły rozejm w Andruszewie (1667). na mocy, którego:
a) podzielono Ukrainę między oba państwa, wzdłuż rzeki Dniepr
b) zwrócono Rosji ziemie zagarnięte podczas „wielkiej smuty” (ziemia smoleńska, czernihowska, siewierska).
c) dodatkowy punk przewidywał także współpracę obu państw przeciwko Turcji i Tatarom w razie gdyby miała miejsca taka wojna.