Proszę o tłumaczenie. Tylko NIE CHCĘ tłumaczenia z internetu, bo tak również potrafię. Proszę o tłumaczenie, które będzie miało ręce i nogi.

What does it take to be a superhero? Stan Lee is maybe the best person to answer this question. The creater of Spider-Man, the X-Men, the Fantastic Four, Daredevil, Iron Man, Captain America and the Incredible Hulk, created his heroes to help people who need them. The incredible Hulk wasn't like the other superheroes. Most superheroes wore red and blue, this one was green and purple. Lee made the Hulk a scientist, Dr David Banner, who changed into a monster when he got angry. The Hulk looked like a monster but acted like a hero. He didn't want to hurt people and he didn't talk. He was a good person but people were afraid of him. They hunted him and tried to kill him. Still, the Hulk wanted to help them because he knew it was the right thing to do. The Incredible Hulk was so popular that it became a successful TV series.

1

Odpowiedzi

2010-03-07T18:58:18+01:00
Co to znaczy być superbohaterem ? Stan Lee jest prawdopodobnie najlepsza osobą aby odpowiedzieć na to pytanie. Twórca Spider-Mana, X-Men'a, Fantastycznej Czwórki, (Daredevil?), Iron Mana, Kapitana Ameryka i Hulka, stworzył swoich bohaterów aby pomóc osobom które tego potrzebują. Hulk nie był jak inni superbohaterowie. Większość superbohaterów była czerwono-niebieska, ten był zielono-fioletowy. Lee stworzył Hulka jako naukowca, Dr. David Bannera, który zmieniał się w potwora gdy był zdenerwowany. Hulk wyglądał na potwora, ale grał jak bohater. Nie chciał krzywdzić ludzi i nie mówił. Był dobrą osobą, ale ludzie się go bali. Polowali na niego, i próbowali go zabić. Jednak Hulk ciągle chciał im pomagać, ponieważ wiedział że to jest właściwe. Hulk był tak popularny, że powstał o nim program telewizyjny.
1 5 1