Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T18:02:15+01:00
Owady odgrywają niebagatelną rolę w gospodarce i życiu człowieka.
Jak wcześniej wspomniano zapylają rosliny. Istnieją gatunki drapieżne oraz pasożytnicze niszczące gatunki roślinożerne, powodujące szkody w warzywnictwie, ogrodnictwie, sadownictwie oraz leśnictwie i rolnictwie. Duże znaczenie ma hodowla jedwabników (Jedwabnik >>>) produkujących surowiec dla przemysłu włókienniczego. Pszczoły natomiast dostarczają miodu, mleczka i wosku pszczelego.
Owady wykorzystywane są równiez w pracach laboratoryjnych, w produkcji barwników, leków.... W niektórych kulturach owady są pokarmem dla ludzi.

Niestety owady przynoszą człowiekowi także straty. Gatunki roslinożerne niszczą uprawy, zapasy żywności, budynki, przedmioty użytkowe, zbiory naukowe i biblioteczne, dzieła sztuki.

Dużą grupę stanowią posożyty oraz nosiciele chorób człowieka, zwierząt gospodarskich i roślin uprawnych. Owady przenoszą malarię, tyfus plamisty, spiaczkę afrykańską, dżumę i wiele innych.
1 5 1