Obliczanie procentu danej liczby
z.1
a)12%kwoty 30zł
b)35%kwoty 20zł
c)150%masy 32kg
d)2,5%kwoty 1000zł
e)12,5%kwoty 800$
f)3,3%kwoty 150 euro
g)1,5%liczby 5
h)0,1%liczby 220
i)12%kwoty 50000zł
j)125%masy 3000zł
k)0,2%objętosci 170l
l)2,1%masy 40t
z.2
Porównaj podane wielkości:
a)11%kwoty 600zł i 60zł
b)10,5%kwoty57zł i 5,70zł
c)19,8%masy 200kg i 40kg
d)109%kwoty 5000$ i 5500$
z.3
Znajdź:
a)liczbe o 10% mniejsza oraz liczbe o 10%wieksza od liczby 70
b)liczbe o 30%mniejsza oraz o 30% wieksza od liczby 150
c)liczbe o 4% mniejsza oraz liczbe o 4% wieksza od liczby 800
z.4
Pan Artur zarabia 1500zł miesiecznie,a pan Piotr 2500zł.Od tych zarobkow musza zapłacic 19% podatku.Który z tych panow zaplaci wiekszy podatek?O ile wieksz?

2

Odpowiedzi

2010-03-07T19:05:37+01:00
Z.1
a)12%kwoty 30zł = 3,6zł
b)35%kwoty 20zł = 7zł
c)150%masy 32kg = 48kg
d)2,5%kwoty 1000zł = 25zł
e)12,5%kwoty 800$ =100$
f)3,3%kwoty 150 euro 4,95euro
g)1,5%liczby 5 0,075
h)0,1%liczby 220 0,22
i)12%kwoty 50000zł 6000zł
j)125%masy 3000zł 3750zł
k)0,2%objętosci 170l =0,34l
l)2,1%masy 40t 0,84t
z.2
Porównaj podane wielkości:
a)11%kwoty 600zł i 60zł 66zł>60zł
b)10,5%kwoty57zł i 5,70zł 5,985>5,70
c)19,8%masy 200kg i 40kg 39,6<40
d)109%kwoty 5000$ i 5500$ 5450<5500
z.3
Znajdź:
a)liczbe o 10% mniejsza oraz liczbe o 10%wieksza od liczby 70
63 i 77
b)liczbe o 30%mniejsza oraz o 30% wieksza od liczby 150
105 i 195
c)liczbe o 4% mniejsza oraz liczbe o 4% wieksza od liczby 800
868 i 832
z.4
Pan Artur zarabia 1500zł miesiecznie,a pan Piotr 2500zł.Od tych zarobkow musza zapłacic 19% podatku.Który z tych panow zaplaci wiekszy podatek?O ile wieksz?
19%*1500=285
19%*2500=475
475-285=190 Pan Piotr zapłaci o 190 zł większy podatek.
2010-03-07T19:12:33+01:00
1
a) 3,6
b) 7
c) 48
d) 25
e) 100
f) 4,95
g) 0,075
h) 0,22
i) 6000
j) 3750
k) 0,34
l) 0,84

2.
a) 66 i 6,6
b) 5,985 i 0,5985
c) 39,6 i 7,92
d) 5450 i 5995

3.
a) 63 i 77
b) 105 i 195
c) 768 i 832

4.
Artur = 1500zł × 19% = 285zł
Piotr = 2500zł × 19% = 475zł
Odpowiedź: Większy podatek zapłaci pan Piotr