Odpowiedzi

2010-03-07T20:24:05+01:00
Hematokryt, objętość krwinek czerwonych w 100 ml pełnej krwi. Podwyższony hematokryt występuje w czerwienicy oraz w chorobach przebiegających z dużą utratą płynów (oparzenia, biegunki, niedrożność jelit).
Aglutynacja, reakcja zachodząca w organizmie, mająca na celu usunięcie cząsteczek (np. bakterii, komórek) rozpoznawanych jako obce.
Odczyn Biernackiego, OB, pomiar szybkości opadania krwinek czerwonych w jednostce czasu.
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-07T20:24:07+01:00


-Hematokryt, objętość krwinek czerwonych w 100 ml pełnej krwi. Podwyższony hematokryt występuje w czerwienicy oraz w chorobach przebiegających z dużą utratą płynów (oparzenia, biegunki, niedrożność jelit).
-Aglutynacja (z łaciny agglutinare - sklejać), reakcja zachodząca w organizmie, mająca na celu usunięcie cząsteczek (np. bakterii, komórek) rozpoznawanych jako obce. Pod wpływem szczególnych przeciwciał (aglutynin) dochodzi do zlepiania się obcych cząstek i powstawania ich większych skupisk, przez co układ odpornościowy organizmu łatwiej może je usunąć. Zjawisko aglutynacji wykorzystywane jest w diagnostyce laboratoryjnej i w rozpoznawaniu niektórych chorób oraz przy oznaczaniu grup krwi.
-B (odczyn Biernackiego) oraz CRP (tzw. białko C-reaktywne) to wskaźniki stanu zapalnego. Oznacza to, że ich podwyższony poziom świadczy o chorobie, która przebiega w naszym organizmie i która pobudziła układ odpornościowy. Najczęściej chorobą tą jest infekcja, bakteryjna lub wirusowa. Zdarza się jednak, że dzięki tak prostemu i podstawowemu badaniu wykrywane są poważne choroby: białaczki i inne nowotwory czy niektóre choroby nerek (zespół nerczycowy).

2010-03-07T20:24:19+01:00
Hematokryt- HCT- wskaźnik określający, jaki procent pełnej krwi stanowią same erytrocyty

Aglutynacja- zlepianie się erytrocytów spowodowane wymieszaniem się krwi, należących do dwóch różnych grup

ob-szybkość opadania erytrocytów w jednostce czasu (wzrost może oznaczać stan zapalny)