1.Państwo Zdrojkowie maja troje dzieci.Wiek najmłodszego syna jest liczbą parzystą ,córka jest o trzy lata starsza od niego,a najstarszy syn ma tyle lat,ile ma razem dwoje młodszych dzieci.Rodzeństwo ma razem 38 lat.Ile ma każde z nich obecnie?

2.Łukasz, Piotrek i Kamil maja razem 64 lata.Przed 4 laty Piotrek był trzy razy młodszy od Łukasza i trzy razy straszy od Kamila.Ile ma każdy z nich obecnie?
proszę o rozwiązanie tych zadań za pomocą układów równań:P
pilne to na jutro:))

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T21:05:55+01:00
1.Państwo Zdrojkowie maja troje dzieci.Wiek najmłodszego syna jest liczbą parzystą ,córka jest o trzy lata starsza od niego,a najstarszy syn ma tyle lat,ile ma razem dwoje młodszych dzieci.Rodzeństwo ma razem 38 lat.Ile ma każde z nich obecnie?
2x - wiek najmłodszego syna
y = 2x +3 - wiek córki
z = 2x + 2x +3 - wiek najstarszego syna
2x + y + z = 38
2x + 2x +3 + 2x + 2x +3 = 38
8x + 6 = 38
8x = 38 -6
8x = 32
x = 32 :8
x = 4 lata najmłodszego syna

y = 2x + 3
y = 2*4 + 3
y = 8 + 3
y = 11 lat - lata córki

z = 2x + 2x +3
z = 4x +3
z = 4*4 + 3
z = 16 + 3
z = 19 lata najstarszego syna

Odp. Najmłodszy syn ma 4 lata, córka ma 11 lat , a najstarszy syn ma 19 lat


2.Łukasz, Piotrek i Kamil maja razem 64 lata.Przed 4 laty Piotrek był trzy razy młodszy od Łukasza i trzy razy straszy od Kamila.Ile ma każdy z nich obecnie?
proszę o rozwiązanie tych zadań za pomocą układów równań:P

Ł + P + K = 64 lata
P -4 - lata Piotra przed 4 laty
Ł -4 - lata łukasz 4 lata temu
K -4 - lata Kamila 4 lata temu
3(P -4) = Ł -4
(P -4) = 3(K -4)
Ł + P + K = 64 lata

3P - 12 = Ł -4
P -4 = 3K -12
Ł + P + K = 64 lata

3P -Ł = -4 +12
P -3K = -12 +4
Ł + P + K = 64 lata

3P - Ł = 8
P - 3K = -8
Ł + P + K = 64 lata

-Ł = 8 - 3P
P = -8 +3K
Ł + P + K = 64 lata

Ł = 3P -8
P = -8 + 3K
Ł + P + K = 64 lata

Ł = 3*(-8 +3K) -8
P = -8 + 3K
Ł + P + K = 64 lata

Ł = -24 + 9K -8
P = 3K -8
Ł + P + K = 64 lata

Ł = 9K - 32
P = 3K -8
Ł + P + K = 64 lata

Ł = 9K - 32
P = 3K -8
9K - 32 + 3K -8 + K = 64 lata
13K = 64 + 40
13K = 104
K = 8 lat

Ł = 9K -32
Ł = 9*8 -32
Ł = 72 -32
Ł = 40 lat

P = 3K -8
P = 3*8 -8
P = 24 -8
P = 16 lat
Odp. Łukasz ma 40 lat, Piotr ma 16 lat a Kamil ma 8 lat


2010-03-07T21:11:01+01:00
Dane:
x-wiek najmlodszego syna,liczba parzysta
3+x- wiek corki
3+x+x- wiek najstarszego syna
38-razem maja dzieci

38=3+x+x+3+x+x
38=6+4x
32=4x ||:4
x=8

najmlodszy syn ma 8 lat
8+3=11 wiek corki
3+8+8=19 wiek najstarszego syna