Pod działaniem pewnej siły ciało zostało przmieszczone na odległość 15 m po poziomej powierzchni bez tarcia w czasie 2,735 sek. podczas przesówania została wykonana praca 60kj oblicz:
a. wartość siły działającej na ciało
b. moc silnika przesówającego ciało
c.przyspieszenie ciała jeśli jego masa wynosła 0,5 tony
d. prędkość ciała w chwili 2,735 sek. od momentu rozpoczęcia ruchu.
e. energie kinetyczną ciała w chwili 2,735 sek od momentu rozpoczęcia ruchu.
f. drogę jaką pokona ciało po 5 min. ruchu
proszę o wypisanie do każdego danych szukanych i wzorów
bardzo dziękuję nigdy nie byłam dobra w fizyce jak coś mogę pomóc z wypracowaniami z polaka cóż jestem humanistką nie umysłem ścisłym ;p

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-07T21:41:48+01:00
A).
jest wzór
W=F*s ( w-praca F-siła s-droga)
przekształcamy wzór dzieląc obie strony przez s
W/s=F
i wstawiamy bo wszystko mamy podane
60000J/15m=4000N
b).
P=W/t ( czyli moc = praca przez czas)
P=60000J/2,735s= około21938Watów
c).
F=m*a (siła = masa * przyspieszenie)
przekształcasz
a=F/m
a=4000N/500kg
a=8m/s kwadrat
d).a=V/t( przyspieszenie = prędkość końcowa przez czas)
at=V
Vk=at
Vk=8m/s kwadrat*2,735 s
Vk=21,88m/s
tego podpunktu nie jestem pewien bowiem założyłem że na początku zadania ciało nie porusza się bo nie jest podane że nadajemy mu prędkość początkową więc chyba jest dobrze
e).
Ek=m*V kwadrat/2
Ek=500kg*21,88 do kwadratu m/s /2
Ek=119683,6J
f).
s=at kwadrat/2 ( droga = przyspieszenie* czas do kwadratu przez 2)
s=8m/s kwadrat*300s do kwadratu/2
s=360000m

Mam nadzieję że pomogłem :]


4 4 4