Zad. 1 Oblicz:
a) 3½ + 2¾= , 4⅛ - 2⅚ = , 1⅖×(-2½)= , 3⅛÷⅖ =
b)1¾×7½-11½÷1⅖= , 3÷0,9 +2-¾
c) (3,25 - 4⅖)÷(3⅓-2,5)=

zad.2 Zamień podane ułamki zwykłe na dziesiętne. Wskaż wśród nich ułamki okresowe.
a)5/12 b) 3/25 c)11/360

zad.3 Zaokrąglij dane liczby z dokładnością do 0,01 :
3,1415= , 5,2853= , 5,9999=

zad.4 Oblicz:
a) 44% liczby 200 b) 0,75% liczby 2500 c) 21,5% liczby 400

zad.5Oblicz, jakim procentem liczby
a) 700 jest liczba 280 b) 15 jest liczba 150 c) 50 jest liczba 125

3

Odpowiedzi

2010-03-07T21:43:13+01:00
Zadanie 3
3,1415=3,14
5,2853=5,29
5,9999=6

Zadanie 4
a)44% liczby 200
0,44*200=88
b)0,75% liczby 2500
0,075*2500=18,75
c)21,5% liczby 400
0,215*400=86

Zadanie 5
a)700 jest liczba 280
=40%
b)15 jest liczba 150
=10%
c)50 jest liczba 125
=40%

Zadanie 2
5/12
=0,42
3/25
=0,12
11/360
=0,03


2010-03-07T21:59:21+01:00
A) 3½ + 2¾= 5i 5/4= 6¼
, 4⅛ - 2⅚ =4i 3/24 -2 i20/24= 1i 7/24
, 1⅖×(-2½)=7/5x -5/2= 7/2 =3½
, 3⅛÷⅖ =25/8x 5/2=125/16
b)1¾×7½-11½÷1⅖= 7/4x15/2 - 23/2x5/7= 105/8- 115/14=
735/56-460/56= 275/56
, 3÷0,9 +2-¾= 30/9-5/4= 120/36-45/36=75/36
c) (3,25 - 4⅖)÷(3⅓-2,5)=(3,25-4.4)÷(3i10/30-2i15/30)= -0,85÷25/30=
85/100x30/25=51/50

2.a)5/12 =0,416(6)
b)3/25 =0,12
c)11/360=0,0305(5)

3,1415= 3,14
, 5,2853= 5,29
, 5,9999=6

4.a) 44% liczby 200 =0.44x200=88
b) 0,75% liczby 2500= 0,0075x2500=18,75
c) 21,5% liczby 400= 0,215x400=86

5.a) 700 jest liczba 280 40%
b) 15 jest liczba 150 10%
c) 50 jest liczba 125 40%
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T00:19:48+01:00
Zad. 1 Oblicz:
a)
3½ + 2¾=3²/₄+2¾=5⁵/₄= 6¼
4⅛ - 2⅚ =4³/₂₄-2²⁰/₂₄=3²⁷/₂₄-2²⁰/₂₄=1⁷/₂₄
1⅖×(-2½)=⁷/₅*(-⁵/₂)=-⁷/₂ =-3½
3⅛÷⅖ =²⁵/₈*⁵/₂=¹²⁵/₁₆=7¹³/₁₆

b)
1¾×7½-11½÷1⅖= ⁷/₄*¹⁵/₂ - ²³/₂*⁵/₇=¹⁰⁵/₈-¹¹⁵/₁₄=
=735/56-460/56= 275/56=4⁵¹/₅₆
3÷0,9+2-¾=3: 9/10+1¼=3*10/9+1¼=¹⁰/₃+1¼=3⅓+1¼=3⁴/₁₂+1³/₁₂=
=4⁷/₁₂

c)
(3,25 - 4⅖)÷(3⅓-2,5)=(3¼-4⅖):(3⅓-2½)=
=(3⁵/₂₀-4⁸/₂₀):(3²/₆-2³/₆)=(1³/₂₀): ⅚=²³/₂₀*⁶/₅=69/50

zad.2 Zamień podane ułamki zwykłe na dziesiętne. Wskaż wśród nich ułamki okresowe.
a)5/12 =0,41(6)-ułamek okresowy
b)3/25 =0,12
c)11/360=0,030(5)-ułamek okresowy

zad.3 Zaokrąglij dane liczby z dokładnością do 0,01 :
3,1415= 3,14
5,2853= 5,28
5,9999=6

zad.4 Oblicz:
a) 44% liczby 200 =0,44*200=88
b) 0,75% liczby 2500= 0,0075*2500=18,75
c) 21,5% liczby 400= 0,215*400=86

zad.5Oblicz, jakim procentem liczby
a) 700 jest liczba 280
700-100%
280-x

700x=28000% /:700
x=40%

280 to 40% liczby 700

b) 15 jest liczba 150
15-100%
150-x

15x=15000% /:15
x=1000%

150 to 1000% liczby 15

c) 50 jest liczba 125
50-100%
125-x

50x=12500% /:50
x=250%

125 to 250% liczby 50