Proszę o pomoc. . .. Za rozwiązanie gorąco dziękuje;p Potrzebne na rano;(

1) Jak działają: telefon,radio.telegraf,radar?
2)Na czym polega zjawisko rozszczepienia światła białego ?
3)Jaki jest wpływ promieniowania podczerwonego i nadfioletowego na organizmy żywe?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T09:33:50+01:00
1. Telefon komórkowy – rodzaj aparatu telefonicznego, przenośnego, komunikującego się z siecią przy użyciu fal radiowych (zasadniczo w zakresie mikrofalowym).

Radio – dziedzina techniki zajmująca się przekazywaniem wiadomości na odległość za pomocą fal elektromagnetycznych.

Telegraf - urządzenie do przekazywania informacji, przeważnie tekstowych, działa na odległość.

radar- działa za pomocą fal radiowych.

2.Polega ono na tym, że w miejscu spotkania dwu fal o jednakowej długości (np. dwu fal na wodzie), fale te wzmacniają się lub osłabiają w zależności od tego czy spotykają się dwa grzbiety (góry) fal, czy góra jednej spotka się z doliną drugiej. Jeśli obie fale mają tę samą wysokość wahali, to w miejscu, gdzie grzbiety jednej spotykają doliny drugiej, następuje całkowite "wygaszenie" fal.

3.Nie ma złego wpływu.
Promieniowanie to nawet jest używane w medycynie