Odpowiedzi

2010-03-08T14:46:28+01:00
2Mg +O2 =2 MgO
H2 +Cl2= 2HCl
Hg + S= HgS
K2O + H2O= 2KOH
Be+H2O= BeO + H2(w wodzie wrzacej)
2ZnO +6NO= reakcja nie zachodzi
Mg+H2SO4= MgSO4
HNO3+Ca(OH)2= Ca(NO3)2 + H2O
H2SO3+CaO= CaSO3 + H2O
H2S+ZnO= ZnS + H2O
Ca(OH)2+SO2= CaSO3 + H2O
MgCO3+KOH= reakcja nie zachodz jedynie moze nastopic wymiana jonów
Na2S +CaSO3= reakcja nie zajdzie,

CaO + H2SO4 = CaSO4 + H2O
Ca + H2SO4 = CaSO4 + H2
Ca(OH)2 + H2SO4 = CaSO4 + 2H2O
1 4 1