Odpowiedzi

2010-03-08T15:05:25+01:00
Ekosystem to jedno z podstawowych pojęć w ekologii. Populacje roślinne i zwierzęce połączone wielorakimi zależnościami wraz ze środowiskiem nieożywionym, w którym żyją. Termin ten został utworzony przez brytyjskiego ekologa Arthura Tansley'a w 1935 roku jako skrót od angielskich słów ecological system.
Na ekosystem składają się dwa składniki:
- biocenoza - czyli ogół gatunków występujących na danym obszarze; oraz
- biotop - czyli nieożywione elementy tego obszaru, a więc: podłoże, woda,
powietrze (środowisko zewnętrzne)

Ekosystem stanowi funkcjonalną całość, w której zachodzi wymiana materii między biocenozą i biotopem. Ekosystem stanowi największą jednostkę funkcjonalną biosfery

http://ekosystem.republika.pl/ekosystem_ladowy.htm


1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T15:19:47+01:00
Ekosystem lądowy to formacja roślinna o strukturze warstwowej, najbardziej złożona biocenoza lądowa. Jego roślinność tworzy strukturę piętrową, wyróżnia się piętra: drzew (drzewostan), podszytu (krzewy), runa (zioła i krzewinki) i warstwę mchów i porostów.

;))
3 3 3