Odpowiedzi

2010-03-08T15:12:50+01:00
HNO3- stosowany do wyrobu nawozów sztucznych, jedwabiu sztucznego, barwników, leków oraz jako utleniacz w paliwach rakietowych.

H2SO4- stosowany do wyrobu rozpuszczalnych nawozów fosforowych, siarczanu amonu i innych nawozów sztucznych, do oczyszczania powierzchni metali, do suszenia gazów, produkcji papieru, rafinacji tłuszczów i olejów, do oczyszczania nafty i wosku ziemnego, do wyrobu włókien sztucznych i materiałów wybuchowych .

HCl-stosowany w przemyśle metalurgicznym, włókienniczym, chemicznym, spożywczym, tworzyw sztucznych, cukrowniczym, oraz do produkcji mas plastycznych, barwników organicznych i innych. Znajduje również zastosowanie w lecznictwie i jako jeden z podstawowych odczynników laboratoryjnych. Jest składnikiem różnych środków czyszczących.
3 5 3