Zad.1
Jaką część ceny biletu normalnego stanowi sena biletu ulgowego? [Bilet normlany-24zł , ulgowy-18zł,program teatralny -3,5zł ]
a. (cztery trzecie) b.(trzy czwarte) c. (dwie trzecie) d.(jedna druga)

zad.2
Rodzice z dwójką dzieci w wieku szkolnym wybrali się do teatru.Przed seansem kupili bilety i program teatralny.Ile złotych reszty otrzymali z banknotu stuzłotowego?
[Bilet normlany-24zł , ulgowy-18zł,program teatralny -3,5zł ]
A.87,50 B.54,50 C.45,50 D.12,50



Firma Druk przyjeła do teatru zlecenie na przygotowanie i wydrukowanie 2000 programów teatralnych.Za to zlecenie zapłacono firmie 4400zł.Programy te sprzedawano Z ZYSKIEM , przed kolejnym spektaklem,w cenie 3,50 zł za sztukę ( TREŚ GŁOWNA DO NAJBLIŻSZYCH TRZECH ZADAŃ!!)

zad3
Aby obliczyć,ile złotych wyniósłzysk uzyskany ze sprzedaży JEDNEGO programu ,należy obliczyć wartość wyrażenia.
A. 3,50-4400:2000 B.3,50 + 4400:2000 C. 2000 x 3,50-4400 d. 4400:3,50 X 2000

zad4
Sprzedano wszystkie programy.Ile złotych wyniósł zysk z ich sprzedaży?
A.2000 B.2600 C.4400 D.7000

zad5
Prostopładnościenny rekwizyt teatralny ma wymiary [ 20dm,4dm].Ściany tego prostopadłościanu,które NIE SĄ KWADRATAMI oklejono ozdobnym papierem.Ile dm(kwadratowych) papieru zużyto?
A.32 B.80 C.320 D.352


zad6. Za DWA BILETY do teatru:normalny i ulgowy zapłacono 48zł.Ile kosztował bilet ulgowy ,jeżeli był tańszy od normalnego o 18zł?

zad7.Sztuka teatralna ma trzy akty.Pierwszy akt trwa 50minut , a drugi i trzeci są o 10 minut krótsze.Pomiędzy aktami są piętnastominutowe przerwy.Ile czasu upłyneło od rozpoczęcia do zakończenia spektaklu?WYRAŹ CZAS W GODZINACH LUB W GODZINACH I MINUTACH.O której godzinie powinien zakończyć się spektakl ,jeżeli rozpocznie się o 18:30?

1

Odpowiedzi

2010-03-08T15:30:54+01:00
Zad 1
3/4
zad 2
12,5
zad 3
2000*3,50:4400
zad 4
7000
zad 5
80
zad 6
15 zł
zad 7
50min-10min=40 min- czas trwania drugiego aktu
2x15min=30min-przerwy
50min+40min+30min=120min czas ogólny
120 min - 2 h
18.30+2h=20.30
poprosze o rozwiazanie do zadania 5