Funkcja określa jest następująco:
Liczbie naturalnej dodatniej n przyporządkowujemy n-tą cyfrę po przecinku rozwinięcia dziesiętnego liczby ( nie mogę na klawiaturze znaleść znaku pi więc jest to liczba pi ) rozwinięcie pi wynosi: 3,14159265358979323846264338327950288419716939937...

Sporządź tabelkę tak określonej funkcji dla liczn naturalnych od 1 do 5.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-22T15:01:51+02:00
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-10-22T15:02:24+02:00
F(1)=1
f(2)=4
f(3)=1
f(4)=5
f(5)=9
x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5|
----------------------
y | 1 | 4 | 1 | 5 | 9|