Odpowiedzi

2013-04-30T11:22:04+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Azotan(V) żelaza(III) 
3N₂O₅ + 2Fe(OH)₃ ---> 2Fe(NO₃)₃ + 3H₂O 

Fosforan(V) magnezu
P₄O₁₀ + 6Mg(OH)₂ ---> 2Mg₃(PO₄)₂ + 6H₂O