Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T16:16:39+01:00
Był to plan odbudowy Europy po drugiej wojnie światowej. USA zapewniało pomoc gospodarczą dla państw europejskich tzn. udzielali im pomocy finansowej w formie bezzwrotnych pożyczek lub też nisko oprocentowanych pożyczek, oczywiście długoterminowych. Polska nie skorzystała z planu Marshalla, gdyż należała do obozu sowieckiego, a Związek Radziecki odmówił udziału w tym programie, gdyż uważał to za formę podporządkowania się USA.
2 3 2