Odpowiedzi

2014-07-14T22:42:27+02:00
Jan Kochanowski urodził się w roku 1530. Był  studentem Akademii Krakowskiej,Uniwersytetu  w Królewcu i w Padwie.  W twórczości poety odnajdujemy pieśni patriotyczne- Pieśń o spustoszeniu Podola przez Tatarów, biesiadne(pieśń IX ksiąg pierwszych), erotyczne(pieśń XXII ksiąg wtórych), filozoficzne(pieśń IX ksiąg wtórych), fraszki(Na zdrowie, Na lipę),Odprawę posłów greckich(dramat), pieśni polityczne,XIX-cyklowy zbiór trenów. Jan z Czarnolasu zmarł  w roku 1584.