POMÓŻCIE . PILNE! PROSZE O OBLICZENIA DO ZADAŃ

1.Traktor w czasie 6 minut przebył drogę 720 metrów. W jakim czasie przebędzie on drogę 10,8km , jeżeli jego prędkość nie zmieni sie ?

2.W jakim czasie kolarz przebędzie drogę 5km , jeżeli jedzie on ze średnią prędkością 5m/s . Czas podaj w minutach i sekundach.

3.Uczeń idąc ze szkoły w czasie 6 minut naliczył 750 kroków. Długość jednego kroku wynosiła 60cm. Z jaką średnią prędkością szedł ten uczeń i jaka jest odległość między domem i szkołą?

4. Jak długi musi być lont , służący do detonacji ładunku wybuchowego w kopalni lub kamieniołomie , aby pracownik po jego zapaleniu mógł odbiec 200m od miejsca wybuchu ? Prędkość spalania lontu wynosi 0,8 cm/s , prędkość biegu pracownika 5m/s.

5. Średnia prędkość kuli karabinowej wynosi 800m/s , a prędkość dźwięku w powietrzu wynosi 340m/s . Ile czasu upłynie od chwili , gdy do celu oddalonego o 1km doleci kula , do chwili , gdy do tego celu dobiegnie odgłos wystrzału . ?

POMÓŻCIE , DAJE NAJ!! PROSZĘ O OBLICZENIA DO ZADAŃ DZIĘKUJE .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T17:56:35+01:00
1.
t1=6min=360s
s1=720m
s2=10,8km=10800m
t2=?
V=s1/t1=720m/360s=2m/s
t2=s2/V=10800m/2m/s=5400s=1,5h

2.
s- droga, t- czas, v - prędkość
v=s/t -->przkestałcamy wzór
t=s/v
1km-1000m
5km-5000m
t= 5000m/(5m/s)=1000s
1000:60=16 r.40
1000s=16 min., 40 sek.
odp. : Kolarz przebęcie 5km w 16min. i 40 sek.


3.
Obliczamy całkowitą drogę

s= 750 * 60 = 45000 cm = 450 m

t = 6 min = 360 s

V = s/t = 450/360 = 1,25 m/s

4.
0,5m/s
V l.=0,08m/s
V pr.=0,5m/s
s pr.=200m
t pr.=200m / 0,5m/s
t pr.=400s
s l.=0,08m/s*400s
s l.=32m
odp. musi być długości 32m

5.
Trzeba obliczyc czas lotu kuli "tk" i czas lotu dźwięku "td"

W tym celu trzeba wykorzystac wzór na prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym:

V = s / t => t = s / V

więc mamy:
s = 1[km] = 1000[m]

dla kuli:
tk = s / Vk = 1000[m] / 800[m/s] = 1,25[s]

dla dźwieku:
td = s / Vd = 1000[m] / 340[m/s] = 2,94[s]

więc :
t = td - tk = 2,94[s] - 1,25[s] = 1,69[s]

Odp. t = 1,69[s]

mam nadzieję, że pomogłam; )