Complete the e-mail. Use the correct form of the present contiuaus.

Dear Ellie,
how are you? I've got a lot of things to do!
On Monday, ... (not come)home after school.
I ... (play ) tennis with my friend, Helena. On Tuesday, my parents ... (take) me to the theatrw, I ... (not do ) anything on Wednesday and Thursday , but on Friday Mum and I ... (go) shopping. We need to buy a lot of food because we ... (have) a party on Saturday! I can' t wait!
What ... (you/do) this weekend? I hope you come to our party. It... (not/start) until eight o'clock, but you can come early. We can help Mum get ready.
Love,
Jess.

Prosze także o ptzetłumaczenie .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-10-22T16:16:52+02:00
Dear Ellie,
how are you? I've got a lot of things to do!
On Monday, I am not coming home after school.
I am playing tennis with my friend, Helena. On Tuesday, my parents are taking me to the theatrw, I am not doing anything on Wednesday and Thursday , but on Friday Mum and I are going shopping. We need to buy a lot of food because we are having a party on Saturday! I can' t wait!
What are you doing this weekend? I hope you come to our party. It is not starting until eight o'clock, but you can come early. We can help Mum get ready.
Love,
Jess.

Droga Ellie,
Jak się masz? Mam mnóstwo rzeczy do zrobienia!
W poniedziałek nie idę do domu po szkole.
Ja gram w tenisa z moją przyjaciółką, Heleną. We wtorek, moi rodzice zabierają mnie do teatru, środę i czwartek nie robię nic, ale w piątek mama i ja, robimy zakupy. Musimy kupić dużo jedzenia, bo mamy imprezę w sobotę! Nie mogę się doczekać!
A co robisz w ten weekend? Mam nadzieję, że przyjdziesz na naszą imprezę. Impreza zaczyna się o godzinie 8, ale możesz przyjść wcześniej. Możemy pomóc mamie w przygotowaniach.
Kocham
Jess.