Odpowiedzi

2010-03-08T20:06:25+01:00
Chromatyda- jedna z dwóch identycznych cząstek DNA budujących ramiona chromosomu (połówka chromosom)
chromatyna- włóknista substancja występująca w jądrze komórkowym, zbudowana z DNA, histonów, RNA i niehistonowych białek. Stanowi główny składnik chromosomów.
chromosom- struktura zbudowana z silnie skręconej chromatyny.

Każda rzecz wchodzi w skład następnej: chromatyna buduje chromatydę, która wchodzi w skład chromosomu.
10 4 10