1.rozwiąż odpowiednie równania.
a)3a+4=a+7=a-1
b)10-2b+6-b+4-6+10-b
2.rozwiąż równania
a) 0,1x+0,2=-0,3
b) 0,25x+0,4=0,35
c) 1-0,2x=-0,3x
d)0,01x-1=0,1x-0,1
3.zapisz i rozwiąż odpowiednie równania
a) Liczba o 15 większa od x jest równa 70.
b) Liczba 87 jest 2 razy większa od liczby x.
c) Liczba 3 razy mniejsza od x jest równa 12.
d) Liczba o 5 większa od x dwukrotność liczby x+1 są równe
4. rozwiąż równania
a) 1/3+1=5/6+x/2
b) 1-6/7x=4/7
c) 6(1/4x-2)=18
d) x/6x-1/6=1
e) -2(2x-1)x/3
f) 2/5(3-x)=-2
g) 3/4(2-3x)=-6
h) 1/5(x-3)=9-x
i) 0,6+x:2=x+1pliska mam to na jutro:*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T18:37:45+01:00
1.rozwiąż odpowiednie równania.
a)3a+4=a+7=a-1
NAPISZ JESZCZE RAZ TO RÓWNIE!
b)10-2b+6-b+4-6+10-b
TO TEŻ, BRAK ZNAKU =
2.rozwiąż równania
a) 0,1x+0,2=-0,3
0,1x=-0,3-0,2
0,1x=-0,5 / *10
x=-5
b) 0,25x+0,4=0,35
0,25x=0,35-0,4
0,25x=-0,05 / *4
x=-0,2
c) 1-0,2x=-0,3x
1=-0,3x+0,2x
1=-0,1x / *(-10)
-10=x
x=-10
d)0,01x-1=0,1x-0,1
0,01x-0,1x=-0,1+1
-0,09x=0,9 /*(-1)
0,09x=-0,9
x=-0,9/0,09
x=-10
3.zapisz i rozwiąż odpowiednie równania
a) Liczba o 15 większa od x jest równa 70.
x+15=70
x=70-15
x=55
b) Liczba 87 jest 2 razy większa od liczby x.
87=2x
x=43,5
c) Liczba 3 razy mniejsza od x jest równa 12.
x/3=12
x=36
d) Liczba o 5 większa od x dwukrotność liczby x+1 są równe
NAPISZ JESZCZE RAZ!
4. rozwiąż równania
a) 1/3+1=5/6+x/2
1/3+1-5/6=x/2
2/6+6/6-5/6=x/2
3/6=x/2
1/2=x/2
x=1
b) 1-6/7x=4/7
-6/7x=4/7-1
6/7x=-4/7+7/7
6/7x=3/7
6x=3
x=1/2
c) 6(1/4x-2)=18
6/4x-12=18
3/2x=30
x=60/3
x=20
d) x/6x-1/6=1
NAPISZ JESZCZE RAZ
e) -2(2x-1)x/3
NAPISZ JESZCZE RAZ, GDZIE =?
f) 2/5(3-x)=-2
6/5-2/5x=-2
6/5+2=2/5x
16/5=2/5x
16=2x
x=8
g) 3/4(2-3x)=-6
6/4-9/4x=-6
6/4+6=9/4x
30/4=9/4x
30=9x
x=3 i 1/3
h) 1/5(x-3)=9-x
1/5x-3/5=9-x
1/5x+x=9+3/5
6/5x=48/5
6x=48
x=8
i) 0,6+x:2=x+1
0,6-1=x-1/2x
-0,4=1/2x
x=-0,8