Same odpowiedzi, bez obliczen. Dziekuje ;]
Jeśli tyle zadan to za duzo za 45 pkt to prosze zrobic tyle ile uwazacie za stosowne.
1. jezeli x=2log6-log3 to x=? (log12,2log3,2log2 czy log18?)
2. dziedzina wyrazenia xkwadrat-4/x-1 jest suma przedzialow?
3.rozwiazaniem nierownosci x-4/2>x-1 jest przedzial?
4. wskaz zbior rozwiazan nierownosci xkwadrat>3x
5. wskaz liczbe rozwiazan rownania x-8/xszescian+64=0
6. wyrazenie 6xkwadrat-7 jest rowne
7. liczba I2-7I-I-1-5I jest rowna
8. liczba 2 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f(x)=(a-3)x+4, wynika stad, ze a=? (1,2,3 czy 4?)
9. Prosta, ktora jest osia symetrii wykresu funkcji kwadratowej f(x)=xkwadrat+2x-3 ma rownanie
10.wykres funkcji kwadratowej f(x)=2(x-3)kwadrat nie ma punktow wspolnych z prosta o rownaniu y=?
11. ciag (2,x+3,8) jest arytmetyczny, wynika stad, ze x=?
12.trzeci wyraz ciagu geometrycznego jest rowny 8, czwarty -4. Piaty wyraz=?
13. Roznica miar dwoch sasiednich katow rombu jest rowna 20 stopni. Kat ostry ma miare?
14.Promien kola wpisanego w trojkat rownoboczny jest rowny 2. obwod tego trojkata jest rowny?
15.Bok rombu ma dlugosc 2 a kat ostry 45 stopni. Pole kola wpisanego w ten romb jest rowne?
16.wskaz rownanie prostej prostopadlej do prostej o rownaniu y=-2x+3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T19:57:19+01:00
1. log12
2. (-∞,1)U(1,∞)
3. (-∞,-2)
4. (-∞,0)U(3,∞)
5. tam było (x-8)/(x³+64)? jeśli tak, to jest jedno rozwiązanie (x=8)
6. chyba nie rozumiem... 6x²-7 i co dalej?
7. -1
8. a=1
9. x=-1
10. y<0
11. x=2
12. 2
13. 80°
14.12√3
15. ½π
16. y=½x+b [za b możesz podstawić cokolwiek, czyli może być np. samo y=½x]
1 5 1