Odpowiedzi

2010-03-08T19:05:51+01:00
l.poj.
Ja szedłem
Ty szedłeś
On/Ona/Ono szli

l.mn.
My szliśmy
Wy szliście
Oni/One szli/szły
Pójść

l.poj.
Ja poszłem
Ty poszłeś
On/Ona/Ono poszli

l.mn.

My poszliśmy
Wy poszliście
Oni/One poszli/poszły