Odpowiedzi

2010-03-09T12:41:19+01:00
Do akwarium w kształcie prostopadłościanu wlano 90l wody, wypełniając ¾ jego objętości. Oblicz wymiary podstawy tego akwarium, jeżeli wiesz, że jego wysokość jest równa 50 cm, a szerokość 66⅔ % długości.

V=90l=90 dm³
ilośc wody:
3/4*90 dm³=67,5 dm³

abc=67,5 dm³
a=50 cm=5 dm
b=66⅔ %c=2/3 c

5*2/3 c*c=67,5
10/3 c²=67,5
c²=67,5*3/10
c²=20,25
c=4,5 dm
b=2/3 c=2/3*4,5=3 dm

podstawa ma wymiary: 4,5 dm x 3 dm