Napisz list skargę(list formalny) do nieuczciwego wynajemcy mieszkania w którym złożysz zażalenie na następujące rzeczy:
1) w mieszkaniu nie ma ciepłej wody
2) okno w jednym z pokoi nie da się otworzyc,
3) nie ma obiecanego dostępu do internetu
4) miejsce na wyrzucanie śmieci na podwórku jest zamknięte na klucz
200-250 słów

1

Odpowiedzi

2010-03-08T20:09:52+01:00
Chciałam złożyć skargę na Pana ,ponieważ jest Pan bardzo nie odpowiedzialnym wynajęmcą mieszkania. Moje zażalenie polega na kilku sprzecznościach:
1.W mieszkaniu nie ma ciepłej wody!
niech pan sobie wyobrazi muszę się myć w zimnej !
2. Okna w jednym z pokoi nie da się otworzyć.(jak jest lato muszę się pocić.)
3. Obiecał pan internet i jak na razie go nie dostałam.
4. Miejsce na wyrzucenie śmieci jest zamknięte na klucz .Więc wszystkie śmieci które mam w domu trzymam na klatce to wszystko po paru godzinach zaczyna śmierdzieć.
Proszę Pana albo Pan odda mi pieniądze które zapłaciłam za tak nie dogodne warunki albo zadzwonie na policje pod skargą oszustwa!!


I wanted to complain to the Lord, because the Lord is not a very responsible tenant apartments. My complaint is based on a number of contradictions:
1.The apartment has hot water!
just imagine I have to wash in cold water!
2. The windows in one room can not be opened. (As is the summer I need to sweat.)
3. He promised you online and so far it did not get.
4. Place the roll of garbage is locked. So all the garbage that I keep at home to frame it all starts after a few hours stink.
I ask you, or you give me the money that I paid for the not so favorable conditions, or call the police on a complaint of fraud!