Odpowiedzi

2010-03-08T20:13:19+01:00
Beri-beri, Choroba wywołana brakiem witaminy B w pożywieniu. Występuje zwykle w krajach tropikalnych - u ludów żywiących się ryżem polerowanym. W chorobie dochodzi do uogólnionego procesu zwyrodnieniowego tkanki nerwowej z uszkodzeniem mózgu, rdzenia kręgowego i serca. Typowe objawy to: zmęczenie, zaburzenia pamięci, drażliwość, bezsenność, palący ból stóp i porażenie mięśniowe.
choroba spowodowana niedoborem witaminy B1, w której występują zaburzenia gospodarki węglowodanowej organizmu. W wyniku nieodpowiedniego odżywienia tkanki nerwowej i mięśnia sercowego rozwijają się procesy degeneracyjne.

Zielona Rewolucja

międzynarodowa działalność podjęta w latach 60. przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) skierowana szczególnie do państw o wysokiej liczbie ludności z problemami głodu i niedożywienia. Zmierzała do zwiększenia plonów roślin uprawnych (zwłaszcza zbóż), poprzez uprawę nowych, wydajnych, zmodyfikowanych odmian oraz zmianę sposobu gospodarowania, co w efekcie miało doprowadzić do większej produktywności rolnej tych obszarów i zaspokajania potrzeb ludności, likwidując głód. Charakterystyczna dla południowej i południowo-wschodniej Azji, gdzie zastosowano wysokoplenne odmiany ryżu i pszenicy.