W naczyniu o pojemności 1dm 3 przeprowadzono reakcję:
N2O4 -><- 2NO2
Stała równowagi tej reakcji to 0,16. Wyznaczono zaś wartosc stężenia równowagowego NO2 to 0.08 mol/dm3
Oblicz stężenie początkowe N2O4.

Proszę o wytłumaczenie, DAM NAJ !!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T20:51:51+01:00
Co-stęzenie początkowe
Cr - stęzenie końcowe
x zmiana stężenia

Obliczam Cr N2O4 z równania na stałą równowagi reakcji
K=[NO2]^2\[N2O4]

K=[NO2]^2/[N2O4]
[N2O4]= (0,08)^2\0,16
[N2O4]=0,04 mol\dm3

Mozna wspomóc się Tabelką
Co | x | Cr
[N2O4] C | -x | 0,04
[No2] 0 | +2x | 0,08
[N2O4] = 0,08 <- stęzenie początkowe N2O4
5 1 5