BARDZO PROSZĘ O SZYBKIE ROZWIĄZANIE!

1) wykres funkcji y=ax+b przechodzi przez punkty A=(2,0) i B=(0,2). Podaj wzór tej funkcji oraz znajdź współrzędne punktów przecięcia się wykresu tej funkcji z osią x i y.

2) Matematyka wokół nas - Kl.3 Gim - Podręcznik - zad. 2 c i j /126

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T11:49:41+01:00
Zad.2 nie mogę zrobić, nie mam dostepu do podrecznika

zad.1]
A(2;0)
B(0;2)

Y=AX+B

0=2a+b
2=b

b=2
0=2a+2
2a=-2
a=-2:2
a=-1

wzór funkcji:

y=-x+2

z osią x:
y=0+2
y=2
punkt(0;2)

z osią y:
0=-x+2
x=2
punkt(2;0)