1)
A.Jaką długość ma przekątna kwadratu o boku 7(pierwiastek)3?
B.Czy przekątna kwadratu o boku 5 cm jest dłuższa czy krótsza niż 7 cm.?
C.O ile dłuższa jest przekątna kwadratu o boku
5 cm od przekątnej kwadratu o boku 3 cm?
2)
A.Oblicz długość boku kwadratu o przekątnej 2
B.Jaki obwód ma kwadrat o przekątnej 5?
c.O ile dłuższy jest bok kwadratu o przekątnej 10 od boku kwadrat o przekątnej 8?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T20:43:57+01:00
1)
A.Jaką długość ma przekątna kwadratu o boku 7(pierwiastek)3?
d=a√2=7√3×√2=7√6
B.Czy przekątna kwadratu o boku 5 cm jest dłuższa czy krótsza niż 7 cm.?
d=a√2=5√2≈7,07 jest dłuższa od 7cm
C.O ile dłuższa jest przekątna kwadratu o boku
5 cm od przekątnej kwadratu o boku 3 cm?
d₁=5√2
d₂=3√2
d₁-d₂=5√2-3√2=2√2
Dłuższa o 2√2cm.
2)
A.Oblicz długość boku kwadratu o przekątnej 2
d=a√2 => a=d/√2 => a=2/√2=2√2/2=√2
B.Jaki obwód ma kwadrat o przekątnej 5?
d=a√2 => a=d/√2 => a=5/√2=5√2/2
Obwód =4a=20√2/2=10√2
c.O ile dłuższy jest bok kwadratu o przekątnej 10 od boku kwadrat o przekątnej 8?
d=a√2 => a=d/√2
a₁=8/√2=8√2/2=4√2
a₂=10/√2=10√2/2=5√2
a₂-a₁=5√2-4√2=√2
Jest dłuższy o √2.
66 4 66
2010-03-08T20:44:31+01:00
A]
a=7√3
d=a√2=7√3√2=7√6
b]
a=5cm
d=5√2= około 7,07cm
przekatna jest dłuższa
c]
d=5√2
d=3√2
5√2-3√2=2√2= około 2,83
jest dłuższa o około 2,83
d]

zad.2]
a]
a√2=2
a=2√2:2=√2= bok kwadratu
b]
a√2=5
a=5√2:2=2,5√2
obwód=4a=4×2,5√2=10√2
c]
a√2=10
a=10√2:2
a=5√2


a√2=8
a=8√2:2
a=4√2

5√2-4√2=√2
bok jest dłuższy o √2, czyli o około 1,41
21 3 21
2010-03-08T21:09:14+01:00
1)
A.Jaką długość ma przekątna kwadratu o boku 7√3?

a=7√3
d=a√2
d=7√3×√2
d=7×√6
d=7√6

B.Czy przekątna kwadratu o boku 5 cm jest dłuższa czy krótsza niż 7 cm.?

d=5cm
d=a√2
d=5√2

5×1,41=7,07
7<7,07
odp.dłuższa od 7

C.O ile dłuższa jest przekątna kwadratu o boku
5 cm od przekątnej kwadratu o boku 3 cm?

a₁=5cm
a₂=3cm

d₁=5√2
d₂=3√2

5√2-3√2=2√2
odp.Przekątna kwadratu o boku 5 cm jest dłuższa od przekątnej kwadratu o boku 3 cm o 2√2

2)
A.Oblicz długość boku kwadratu o przekątnej 2

d=a√2
2=a√2||:√2
2/√2=a
2√2/2=a

B.Jaki obwód ma kwadrat o przekątnej 5?

d=5 cm
5=a√2||:√2
5/√2=a
5√2/2=a

Obw=4(5√2/2)=20√2/2=10√2

c.O ile dłuższy jest bok kwadratu o przekątnej 10 od boku kwadrat o przekątnej 8?

10=a√2||:√2
10/√2=a
10√2/2=a
a=5√2

8=a√2||:√2
8/√2=a
8√2/2=a
a=4√2

5√2-4√2=√2

Odp. o √2 (≈1,41)
19 4 19